ศรีนานาพร ใจดี❤️มอบน้ำอควา วิตช์ และเบนโตะ สำนักงานมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในพระ ราชูปถัมภ์ฯ

17 June 2021
แชร์:
News Image

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 บริษัทศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) มอบน้ำอควา วิตช์จำนวน 100 ลัง และเบนโตะ 50 ลัง ให้กับสำนักงานมูลนิธิโรงพยาบาล รับโดยพันเอกหญิง รุ้งขจีอุทัย มงคล และสำนักงานมูลนิธิของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในพระราชูปถัมภ์ฯ รับโดย พันโทหญิงวรัชญา ป้อมค่าย


แชร์: