ศรีนานาพร ใจดี❤️ได้ถวายเพลพระภิกษุณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

3 June 2024
แชร์:
News Image

วันที่ 3 มิถุนายน 2567 บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) ได้ถวายเพลพระภิกษุและมอบอาหารให้เจ้าหน้าที่ ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารแชร์:
;