ศรีฯ สร้างสรรค์ พัฒนาการเรียนรู้ สู่น้อง รร.บ้านหนองแร้ง “Happy to be for kids”

7 January 2020
แชร์:
News Image

บ.ศรีนานาพร ลงพื้นที่ โรงเรียนบ้านหนองแร้ง (แหลมประชานุกุล ) ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี จัดกิจกรรมสร้างความพันธ์ เพื่อนร่วมงาน สร้างสรรค์พื้นที่การเรีบนรู้ ปรับปรุงพื้นที่ ทาสีรั้วและเพนท์พื้นสื่อการเรียน ภายใต้โครงการ “Happy to be for kids


เมื่อวันที่ 12 ต.ค. 62 พนักงานของบริษัท ศรีนานาพร ได้ร่วมกันลงพื้นที่โรงเรียนบ้านหนองแร้ง  เพื่อจัดกิจกรรมทำความดีเพื่อสังคม พัฒนาชุมชนใกล้เคียงพื้นที่บริษัทฯ โดยมีการดำเนินการตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. กิจกรรมภายใน กระชับความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน ด้วยการแข่งขันการทำกิจกรรม ทั้งการ ทาสีรั้ววัดหนองแร้ง ทาสีรั้วโรงเรียน  เพ้นท์พื้นการเรียนรู้  และมอบอุปกรณ์การเรียนการสอนให้กับโรงเรียนฯ ในขณะเดียวกันนี้อีกด้วยแชร์: