กิจกรรม แนะแนวผู้ต้องขัง

7 January 2020
แชร์:
News Image

                บริษัท ศรีนานาพรได้เข้าร่วมกิจกรรมการแนะแนวผู้ต้องขัง วันศุกร์ ที่ 17  มกราคม 2562 ( ณ เรือนจำกลาง จ.ราชบุรี )


                 เพื่อให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังที่รอกำหนดพ้นโทษและเพิ่มโอกาสให้ผู้ต้องขังมีงานทำเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นและเป็นคนดีอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข


แชร์: