บริจาคเลือด

13 January 2020
แชร์:
News Image

วันศุกร์ ที่ 7 มิถุนายน 2562 ( ณ บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง สาขา ราชบุรี)
             พนักงาน บริษัท ศรีนานาพร ได้ร่วมใจกันในการบริจาคเลือด เพื่อส่งเสริมให้พนักงานในองค์กรทำความดี และปลูกจิตสำนึกต่อสาธารณะ


            เพื่อให้พนักงานรู้จักการให้โดยร่วมใจกันบริจาคโลหิตโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเพื่อเป็นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ต่อสังคม


แชร์: