GIVE BLOOD GIVE LIFE ให้เลือดให้ชีวิต

23 January 2020
แชร์:
News Image

             เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 พนักงาน บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ( มหาชน ) ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย จัดกิจกรรม การบริจาคโลหิตต่อชีวิต เป็นกิจกรรมหนึ่งที่จัดทำขึ้นเพื่อนำโลหิตไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องการโลหิต


              เป็นการส่งเสริม การสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม รู้จักการเสียสละ เพื่อส่วนรวม ซึ่งเป็นการแบ่งปันความสุขให้กับผู้อื่น โดยการช่วยชีวิตผ่านกิจกรรมบริจาคโลหิต

 

แชร์: