โครงการฝึกอบรม "SNNP Team Synergy Program"

27 January 2019
แชร์:
News Image

บริษัทศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด  ได้จัดโครงการฝึกอบรม "SNNP Team Synergy Program" ให้กับพนักงาน ในวันที่ 27-28   ณ โรงแรม FuramaXclusive Sandara Hua Hin, Cha-Am  

โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้พนักงานได้เรียนรู้ แนวทางการพัฒนาทีม และสร้างทีมข้ามสายงาน (Cross Functional  Development) ระหว่างกลุ่มงาน PC และ Marketing ผ่านกิจกรรม CFT Activity   ให้พนักงานทุกคนมีเป้าหมายในการทำงานร่วมกันอย่างเป็นทีม (Team Commitment)    

  
 

 เรียนรู้บทบาทพนักงานมืออาชีพ (Professional) ที่ช่วยสร้างความสำเร็จให้แก่องค์กรผ่านกิจกรรม

- Positive Thinking
- Creative Thinking   
- Negotiation Skill

   
                                              

เรียนรู้แนวคิดการเข้าใจผู้อื่น (Understanding Others)ด้วยเครื่องมือ DISC Model 


                                             

 แนวทางการพัฒนาตนเองเพื่อสร้างสัมพันธ์ภาพในการทำงานร่วมกับผู้อื่น


แชร์: