SNNP ทำความดีเพื่อสังคม 5 ป. " ปล่อยปู ปลา ปลูกป่า ( 5 ป.)"

27 January 2019
แชร์:
News Image

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด  ได้จัดกิจกรรมโครงการ "SNNP ปล่อยปู ปลา ปลูกป่า (5 ป.) เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 64 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี

                                                               ปล่อยปู ปลา ปลูกป่าชายเลน

แชร์: