บริษัท ฯ ได้รับมาตฐานอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสำหรับแต่ละโรงงาน ดังนี้

Bento Magic Farm Jele / Aquavitz Lotus / Chocky / Bakery House / Dorkbua
ISO22000
ISO17025
GMP
HACCP
HALAL
;