นับแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบันด้วยความพยายามและความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ทำให้ บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) กลายเป็นผู้นำทางด้านการผลิตขนมขบเคี้ยวมากกว่า 30 ปี บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) ระยะเริ่มแรก ในปี 2515 ก่อตั้งในนาม “ศรีวิวัฒน์” โดยคุณวิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) ดำเนินการผลิตและจำหน่ายขนมปังบรรจุปี๊บ จากความนิยมในผลิตภัณฑ์ ทำให้บริษัทมีโอกาสในการขยายธุรกิจ จัดตั้งเป็นบริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) และเพิ่มประเภทของผลิตภัณฑ์ให้หลากหลายมากขึ้น เช่น ขนมเยลลี่ น้ำผลไม้ผสมคาราจีแนนและผงบุก ผลิตภัณฑ์จากปลาและปลาหมึกผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มจากผลไม้และสมุนไพร เป็นต้น

ปัจจุบัน บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) ไม่หยุดยั้งที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ดี ๆ ให้แก่ผู้บริโภค ได้ลงทุนด้านนวัตกรรม การวิจัย และพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ให้ได้รับการยอมรับจากกลุ่มผู้บริโภคเพิ่มขึ้น โดยเน้นจุดแข็งในด้านคุณภาพ รสชาติ และความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ นอกจากตลาดในประเทศแล้ว บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) ยังมีบริษัทส่งออกผลิตภัณฑ์ในกลุ่มบริษัทศรีนานาพร ไปยังต่างประเทศ อาทิ สปป.ลาว กัมพูชา เวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และจีน อีกด้วย


กว่า 30 ปี เราพยายามและมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ ที่จะทำให้ บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) (SNNP)
กลายเป็นผู้นำทางด้านการผลิตขนมขบเคี้ยวของไทย และทั่วโลก


;