ศรีนานาพร สร้างสุขสู่สังคม ภูมิใจในผลิตภัณฑ์ สร้างสายสัมพันธ์ รักมั่นองค์กร.

นับตั้งแต่เปิดตัวในช่วงปี พ.ศ. 2518 เป็นต้นมา บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) (SNNP) ในฐานะผู้นำด้านการผลิตขนมขบเคี้ยว เริ่มจากธุรกิจในครอบครัวเล็ก ๆ ขายขนมปังปี๊บและขายดีมากในตลาดมหานาค ด้วยเส้นทางธุรกิจเติบโตขึ้นมาเรื่อย ๆ จากยี่ปั้ว ก้าวสู่ธุรกิจเทรดดิ้งและขยายอาณาจักรบุกตลาดต่างประเทศ กลุ่มประเทศ CLMV และประเทศในทวีปเอเชีย
ตลอดช่วงกว่า 30 ปี เรามุ่งมั่นพัฒนาผลิตขนมและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่ดีของลูกหลานและผู้บริโภคทั้งคนไทยและตลาดต่างประเทศ ด้วยความมุ่งมั่น สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า คู่ค้า SNNP ยึดหลักดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล รักษาคุณภาพมาตรฐานของสินค้า(Standard Treatment) รับผิดชอบต่อชุมชน(Responsible for Community) และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง (Continu-ous Development) และที่สำคัญที่สุดคือ สร้างความมั่นคงและส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการทำงานให้กับพนักงาน เป็นเสมือนคนในครอบครัวเดียวกัน
คุณวิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล ในฐานะแม่ทัพ SNNP ยึดหลักที่ว่า “ทำขนมต้องอร่อย ถ้าไม่อร่อยไม่ทำ” ด้วยเหตุผลตรงนี้ เป็นเพราะมาจากธุรกิจครอบครัวที่เริ่มต้นตั้งแต่ คิดค้นศึกษาตลาด ลองผิดลองถูก และ ลงมือทำเองทุกอย่าง จนมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเป็นอย่างดี จึงทำให้มองเห็นโอกาสและวิเคราะห์ปัญหาที่เผชิญได้อย่างตรงจุด ซึ่งถือเป็นจุดสำคัญที่ทำให้ธุรกิจเดินหน้า รวมถึงรูปแบบการบริหารงานที่มีความคล่องตัวในการตัดสินใจ และปรับเปลี่ยนแนวทางธุรกิจ แก้ไขปัญหาอยู่เสมอ ด้วยความรวดเร็วและทันเหตุการณ์ จึงสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้อย่างทันท่วงที จึงเป็นจุดแข็งของผู้นำทัพธุรกิจและองค์กรของ บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) (SNNP) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความคล่องตัวในการตัดสินใจ จากประสบการณ์ข้างต้น ทั้งในแง่การวางยุทธศาสตร์ กำหนดเป้าหมายของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ให้สอดคล้องและตรงกับความต้องการของผู้บริโภค
มาจนถึงวันนี้ บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) (SNNP) มีการพัฒนาจนเกิดแบรนด์ที่เข้มแข็ง เป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมจากประสบการณ์ที่คร่ำหวอดกับวงการขนมขบเคี้ยว ซึ่งพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมสูงสุด ในหลาย ๆ ประเภทสินค้า จนทำให้ บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) (SNNP) เป็นผู้นำในการผลิตและจัดจำหน่ายขนมและเครื่องดื่มภายใต้แบรนด์สินค้าหลากหลายชนิด เช่น แบรนด์เจเล่ และเจเล่บิวตี้ ซึ่งเป็นขนมเยลลี่พร้อมรับประทาน แบรนด์เบนโตะปลาหมึกแผ่นปรุงรส แบรนด์โลตัส ขนมบิสกิตขาไก่บรรจุซอง แบรนด์ช็อกกี้และเบเกอรี่เฮ้าส์ ขนมเวเฟอร์ และ แบรนด์เมจิกฟาร์ม น้ำผลไม้บรรจุขวด

วิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
;