ศรีนานาพร ใจดี❤️มอบผลิตภัณฑ์ แด่สามเณรและพระภิกษุสงฆ์ ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดผ่องพลอยวิริยาราม

25 September 2023
แชร์:
News Image

บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) ได้ถวายผลิตภัณฑ์ จำนวน 180 ลัง แด่สามเณร และพระภิกษุสงฆ์ ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดผ่องพลอยวิริยาราม กรุงเทพมหานคร

แชร์: