ศรีนานาพร ใจดี❤️มอบผลิตภัณฑ์ ให้กับวัดศรีรัตนธรรมาราม จังหวัดสุมทรปราการ

9 October 2023
แชร์:
News Image

วันที่ 9 ตุลาคม 2566 บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ได้มอบผลิตภัณฑ์ ให้กับ ่วัดศรีรัตนธรรมาราม  จังหวัดสุมทรปราการ  เพื่อร่วมโครงการปลูกต้นกล้า  โพธิปัญญาสู่แดนพุทธองค์ โดยเยาวชนไทยเดินทางไป บรรพชาสามเณร  จำนวน 50 รูป  ณ ประเทศอินเดีย 


แชร์:
;