ศรีนานาพร ใจดี❤️มอบผลิตภัณฑ์ ให้กับโรงเรียนบ้านกาลืม จังหวัดอุดรธานี

30 January 2024
แชร์:
News Image

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2567 บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) ได้มอบผลิตภัณฑ์ จำนวน 25 ลัง และมอบเงินสมทบร่วมผ้าป่าสามัคคี จำนวน 20,000 บาท ให้กับโรงเรียนบ้านกาลืม จังหวัดอุดรธานี               เพื่อบูรณะห้องเรียน บริษัทฯ มอบเงินจำนวน 30,000 บาท สมทบกองทุนค่าอาหารกลางวันและมอบขนม รวมถึงไอศกรีมให้แก่เด็กและผู้สูงอายุแชร์:
;