ศรีนานาพร ใจดี❤️มอบผลิตภัณฑ์ ให้กับวัดมัชฌันติการาม (วัดน้อย)

26 March 2024
แชร์:
News Image

วันที่ 26 มีนาคม 2567 บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) ได้ถวายผลิตภัณฑ์จำนวน 25 ลัง และ ผ้าเช็ดมือจำนวน 60 ผืน ให้กับวัดมัชฌันติการาม (วัดน้อย) สนับสนุนโครงการพระภิกษุผู้เข้าฝึกอบรมพระธรรมทูต ไปต่างประเทศ (ธรรมยุต) รุ่นที่ ๓๐/๒๕๖๗แชร์:
;