ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทำฝายชะลอน้ำ

7 January 2020
แชร์:
News Image

บริษัทศรีนานาพร ได้ร่วมโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทำฝ่ายชะลอน้ำ ในวันศุกร์ ที่ 29 มีนาคม 2562   ณ บ้านท่ามะขาม (กลุ่มบ้านท่ากุลา) หมู่ 2 ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี โดยร่วมกับกลุ่มดับไฟป่าตะนาวศรี และกลุ่มชุมชนจิตอาสากลุ่มตะนาวศรี และหน่วยงานทรัพยากรน้ำ
                   เพื่อให้เกิดความชุมชื้นให้กับธรรมชาติในช่วงฤดูกาลหน้าแล้งและคงประโยชน์ต่อชาวบ้านในเรื่องการใช้ทรัพยากรจากแหล่งน้ำ
แชร์: