พี่เอื้อ เพื่อน้อง

11 January 2020
แชร์:
News Image

               ในวันศุกร์ ที่ 11 มกราคม 2562 ( ณ โรงเรียนหนองแร้ง อ.รางบัว )
               บริษัท ศรีนานาพร ได้แจกของขวัญของรางวัลให้น้องๆในโรงเรียนหนองแร้ง  เพื่อส่งเสริมการทำความดี และปลูกฝังวัฒนธรรมการให้ ให้เกิดขึ้นในองค์กรส่งเสริมให้พนักงาน มีจิตสาธารณมีโอกาสแสดงออกช่วยเหลือสังคมและส่งเสริมให้เด็กเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีระเบียบวินัย ช่วยเหลือซึ่งกันและกันและเติบโตขึ้นเป็นบุคคลที่มีคุณค่า อยู่ในสังคมอย่างมีความสุขรวมทั้งให้เด็กและผู้ปกครองได้มีเวลาทำกิจกรรมต่างร่วมกัน


แชร์: