“รักที่จะมอบ ชอบที่จะให้”

11 January 2020
แชร์:
News Image

นร. หนองแร้งอิ่ม พี่ๆ ใจดีมอบขนมและเลี้ยงอาหารกลางวัน


 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561ผู้บริหารและพนังงานของบริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) สาขา ราชบุรี ลงพื้นที่ โรงเรียนบ้านหนองแร้ง ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี จัดกิจกรรม ส่งเสริมการทำความดี ปลูกฝังให้เกิดวัฒนธรรมการให้ มีจิตสาธารณะมีโอกาสในการแสดงออหถึงการช่วยเหลือสังคม ด้วยการออกไปมอบขนมและอาหารกลางวัน ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแร้ง ได้อิ่มท้องและสร้างความสนุกสนาน ในวันเด็กแห่งชาติ เป็นการส่งเสริมให้เด็กที่เป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญของชาติในอนาคต ให้เติมโตขึ้นมาอย่างมีคุณค่า อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข และมีเวลาได้ทำกิจกรรมราวมกับผู้ปกครองอีกด้วย ซึ่งทำให้กิจกรรมครั้งนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี


แชร์: