ศรีนานาพร ใจดี❤️ มอบน้ำอควาวิตซ์ ณ โรงพยาบาล มหาวิทยาลัยบูรพา

1 October 2021
แชร์:
News Image

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 บริษัทศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) มอบอควา วิตซ์ น้ำวิตามินซี200% จำนวน 1,200 ขวด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาล มหาวิทยาลัยบูรพา

แชร์: